kinderen wel of niet vaccineren tegen COVID-19? (foto: Shutterstock)

Bij de keuze om kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud wel of niet een mRNA vaccinatie te geven tegen het SARS-CoV-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt is het belangrijk de voordelen te wegen tegen de nadelen. Hieronder de nadelen en voordelen van vaccinatie en de nadelen van infectie op een rijtje:
 

Nadelen van vaccinatie voor jonge kinderen:

korte termijn:

1) Veel vaccinaties hebben in een deel van de kinderen bijwerkingen als koorts, overgeven, en hoofdpijn, dat geldt ook voor de vaccinatie tegen COVID-19. Deze bijwerkingen gaan meestal snel weer over.

2) Vaccineren met mRNA vaccins kan leiden tot myocarditis (ontsteking van de hartspier) bij 5 tot 11 jarigen. De kans hierop is volgens Amerikaans onderzoek 4 op 1 miljoen bij jongens en 2 op 1 miljoen bij meisjes binnen 7 dagen na vaccinatie. De kans kan wellicht iets hoger zijn wanneer langer gemeten wordt maar het is in deze leeftijdscategorie zeer zeldzaam. Je kunt de gegevens hierover opzoeken in data van het CDC (zie plaatje 13 voor de getallen). 

Dat zou in Nederland neerkomen op: 3 jongens (van alle 754.000 jongens tussen 5 en 12) en 1 meisje (van alle 717.000 meisjes tussen 5 en 12).
 
Lange termijn bijwerkingen:

Het risico op relevante lange termijn bijwerkingen na vaccinatie is uiterst laag gezien de wijze waarop de mRNA vaccins werken. Het mRNA dat in het vaccin zit breekt namelijk heel snel af en ook het Spike eiwit dat gemaakt wordt verdwijnt snel uit het lichaam. Daarnaast moet men zich realiseren dat een infectie even zozeer lange termijn effecten kan hebben.

Nadelen van infectie voor jonge kinderen:


1) COVID-19 leidt bij jonge kinderen in 1 op de 5000 gevallen tot een ernstige ontstekingsreactie (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, oftewel MIS-C). De COPP studie, die onderzoek doet in Nederland naar kinderen in het ziekenhuis met COVID-19, meldt dat er als gevolg van MIS-C na COVID-19 in Nederland al 111 kinderen jonger dan 12 jaar opgenomen in het ziekenhuis (waarvan 65 op de IC). Zie Tabel 1a op de website covidkids. Waarschijnlijk is dit een onderschatting door onderrapportage. In de helft van de gevallen waren er geen onderliggende aandoeningen. In kinderen van 12-18 jaar verlaagt vaccineren het risico op MIS-C met 91%, soortgelijke data voor kinderen van 5 tot 11 jaar oud is nog niet beschikbaar maar zal niet veel anders liggen.
 
2) COVID-19 kan leiden tot langdurige klachten (de zogenaamde long COVID) in 1-2% van de besmettingen. In het Verenigd Koninkrijk hadden in november 2021 zo’n 10.000 kinderen tussen de 2 en 11 jaar al 12 maanden long COVID klachten. Zie het plaatje hieronder dat van de Engelse website longcovidkids komt.

COVID-19 in kinderen in het VK3) COVID-19 kan leiden tot ziekenhuisopname. De COPP studie, die onderzoek doet in Nederland naar kinderen in het ziekenhuis met COVID-19, meldt dat er tot nu toe 112 kinderen jonger dan 12 jaar zijn opgenomen met COVID-19 en ademhalingssymptomen (waarvan 12 op de IC). Waarschijnlijk zijn dit er in werkelijkheid meer omdat niet alle kinderen in de COPP studie zijn opgenomen. Je kunt deze data op de website covidkids terug vinden in Tabel 1a (kijk in de kolom COVID-19 with respiratory symptoms).

 
4) COVID-19 kan leiden tot een 40x hogere kans op myocarditis onder kinderen jonger dan 16 jaar (0.13% kans gedurende 10 maanden). Zie dit artikel op de CDC website.
 

Voordelen van vaccinatie voor jonge kinderen:


1) In kinderen van 12-18 jaar verlaagt vaccineren het risico op MIS-C met 91%, soortgelijke data voor kinderen van 5 tot 11 jaar oud is nog niet beschikbaar maar zal niet veel anders liggen.

2) vaccinatie tegen SARS-CoV-2 verlaagt de kans op COVID-19, en dus ook de kans op long COVID en myocarditis

Voordelen van infectie:

Het is een natuurlijke manier om immuniteit op te bouwen tegen de infectie.

Eerdere blogs over COVID-19 vaccinatie

ik schreef al eerder blogs over COVID-19 vaccinatie. Over wat er in zit en of het veilig is en over hoe lang blijven de vaccins werken.