CV - Esther van de Vosse

Opleiding:

PhD in Moleculaire Genetica, 1991-1997 

Afdeling Humane Genetica, Universiteit Leiden, Nederland

 

Studie Biomedische Wetenschappen, 1985-1991   

Medische Faculteit, Universiteit Leiden, Nederland

Ervaring:

Medisch & Wetenschappelijk Schrijver/Editor sinds Februari 2018

Eigenaar EV Science Consultant.

Assistant Professor,  September 2006 – Augustus 2017

Afdeling InfectieziektenLeids Universitair Medisch Centrum,  Nederland

Belangrijkste interesse: immunologie en genetica van (myco)bacteriele infecties.

● Focus klinisch onderzoek:

–  Identificatie van genetische defecten in patiënten met de immuundeficientie Mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD).

–  Ontwikkeling van therapeutische strategieën om MSMD patiënten te behandelen.

● Focus basaal onderzoek:

–  Ontwikkeling van in vitro expressie modellen om de effecten te bestuderen van variaties en mutaties in de IL-12/IFN-gamma signaaltransductie
–   Bestudering van de IL-12/IFN-gamma signaaltransductie en de cel types die daarbij een rol spelen (in gezonde individuen)
–   Identificeren van genen en moleculen die een rol spelen bij gevoeligheid van de gastheer voor (bacteriele) infecties.

 

Post-doc onderzoeker, September 2001 – Augustus 2006

Afdeling Infectieziekten en de Afdeling Immunohematologie & Bloodtransfusie, Leids Universitair Medisch Centrum, Nederland

Onderwerp: Genetische basis van gevoeligheid voor ziekte, en ziekte-manifestaties van infecties met intracellulaire bacteriële pathogenen.

Post-doc onderzoeker, Februari 1998 – Augustus 2001

Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology, de Universiteit van Colorado te Boulder, United States

Project gefinancieerd door het Howard Hughes Medical Institute en UC Boulder

Onderwerp: Identificatie van Drosophila melanogaster genen die een rol spelen in het aanleggen van de assen tijdens oogenese.

Je kunt hier meer over mij lezen.