Een tijdje geleden werd me gevraagd of er ook wetenschappelijke tijdschriften zijn waar studenten hun werk in kunnen publiceren. En die zijn er, en er zijn er ook best veel. Ik heb in een eerdere blog al zoveel mogelijk van zulke Engelstalige tijdschriften op een rij gezet, gesorteerd naar onderwerp.

Sommige van die tijdschriften zijn uitsluitend bedoeld voor Bachelor en Master studenten (undergraduate students), anderen zijn daar niet speciaal voor bedoeld maar staan ook open voor bijdragen van studenten.

In Nederland en Vlaanderen zijn er ook een aantal Nederlandstalige bladen waar studenten de resultaten van hun onderzoek in kunnen publiceren. Daarvan heb ik hieronder een lijst samengesteld. Het zijn er niet heel veel, vooral de bètawetenschappen lijken ondervertegenwoordigd. Mogelijk is het zo dat, omdat het in de bètawetenschappen gebruikelijk is om onderzoek in een groep te doen, je dan ook altijd alleen als groep publiceert (samen met promovendi, postdocs, en groepsleider) waardoor een studenten tijdschrift minder voor de hand ligt.

Laat me weten indien er tijdschriften ontbreken, dan voeg ik ze toe.

De Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften

Film & Audiovisuele cultuur

Communicatie Wetenschappen 

Geesteswetenschappen

  • Vooys                  https://tijdschriftvooys.nl
  • ERIS                     https://erisjournal.com/

Geneeskunde

Geschiedenis

Geschiedenis, Filosofie, en Sociologie

  • Skript                  http://www.skript-ht.nl/

Interdisciplinair

Literair

  • Propria Cures    http://www.propriacures.nl

Natuurkunde

Rechten

Naast de wetenschappelijke bladen heeft elke universiteit wel een studentenblad, die bespreek ik hier niet, maar een lijst daarvan vind je hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteitsblad.

wetenschappelijke studenten tijdschriften
Wetenschappelijke studenten tijdschriften