De meeste manuscripten worden niet meteen door tijdschriften geaccepteerd voor publicatie nadat ze ingediend zijn. Het merendeel wordt zelfs afgewezen zonder ook maar bekeken te zijn door reviewers. Dit soort directe afwijzing wordt vaak door de redacteur gedaan binnen 24 uur tot een week na indiening. Directe afwijzing is een frustrerende ervaring en je kan teleurgesteld of boos zijn, maar het is geen reden om te wanhopen. Je kunt gewoon een ander tijdschrift selecteren, de lay-out van het manuscript aanpassen aan de stijl van het nieuwe tijdschrift, en het opnieuw indienen.

Beslissing van de redacteur: revisie

Als je manuscript echter niet meteen wordt afgewezen, wordt het gelezen en becommentarieerd door twee tot vier peer-reviewers. Hun meningen over je manuscript helpen de redacteur om een eerste beslissing te nemen. De beslissing kan zijn: ´als is´ accepteren, wat een zeer zeldzame beslissing is; accepteren in afwachting van een beperkte revisie; accepteren in afwachting van een uitgebreide revisie; of alsnog afwijzen. In het laatste geval ben je terug bij af en moet je een nieuw tijdschrift selecteren om je manuscript bij in te dienen. Het is dan verstandig de commentaren van de reviewers goed te lezen en te proberen de kans te vergroten dat je manuscript door het volgende tijdschrift wordt geaccepteerd door je manuscript aan te passen. Als de reden voor afwijzing is dat de recensenten grote fouten in je gegevens of methoden hebben gevonden, dan hoef je niet te proberen je manuscript ergens anders in te dienen, maar kan je beter overwegen (een deel van) je onderzoek over te doen.

Commentaar van reviewers

Indien de reviewers suggereren dat je manuscript moet worden herzien voordat het kan worden geaccepteerd, krijg je een tweede kans om het precies goed te krijgen. De opmerkingen van de reviewers bestaan ​​meestal uit een lijst met grote en kleine suggesties voor verbetering. Deze suggesties kunnen bijvoorbeeld zijn dat je: meer experimenten moet toevoegen, een deel van je manuscript moet herschrijven, tabellen of figuren moet toevoegen of juist verwijderen, een deel van de inhoud beter moet uitleggen, of het corrigeren van typefouten. De meeste suggesties zullen echt nuttig zijn en je manuscript verbeteren. Indien de hoeveelheid of het soort extra werk dat door de recensenten wordt gevraagd voor een uitgebreide revisie echter niet haalbaar is, kan je ook overwegen om je artikel bij een ander tijdschrift in te dienen. Leg de commentaren na lezing in elk geval een paar dagen weg voordat je erop reageert. Indien je extra experimenten gaat doen vraag dan meteen om meer tijd voor de revisie.

Respons op commentaar van de reviewers en revisie manuscript

Als je besluit je manuscript te herzien, begin dan met het antwoord aan de reviewers. Open een nieuw document en schrijf de titel van je manuscript bovenaan de pagina, evenals het manuscript nummer en de naam van de eerste auteur. Schrijf nu een korte, beleefde alinea waarin je de reviewers bedankt voor hun tijd en moeite (onthoud dat peer-reviewers allemaal vrijwilligers en collega’s in je vakgebied zijn) en de nuttige suggesties die ze hebben gegeven. Als je denkt dat hun suggesties je manuscript hebben verbeterd (meestal doen ze dat), kun je dat hier ook zeggen. Sluit af met iets als: hieronder vindt u een puntsgewijs antwoord op de opmerkingen van de reviewers.

Kopieer nu alle commentaren van de reviewers eronder en nummer ze. Het kan zijn dat je enkele punten moet scheiden, geef dit aan met letters (3A, 3B etc). Kopieer ook de opmerkingen van de redacteur als deze ook suggesties heeft. Begin vervolgens de commentaren een voor een te beantwoorden. Wanneer je wijzigingen aanbrengt in je manuscript op basis van de commentaren, zorg er dan voor dat je dit doet met ‘track changes’ aan, of geef wijzigingen op een andere manier aan (volg hierbij de instructies van de redacteur). Vermeld in je antwoord op elk commentaar ook duidelijk waar je iets veranderd hebt (bijvoorbeeld: pagina 3, regel 4,  of: zie Figuur 1).

Je hoeft je manuscript niet op basis van elke opmerking te wijzigen, aangezien sommige duidelijk verkeerd zijn, gebaseerd op een verkeerde veronderstelling, of gewoon niet haalbaar. Je moet echter wel elk commentaar in het antwoord behandelen, dus leg uit waarom je bepaalde suggesties niet opgevolgd hebt als je dat doet. Neem de tijd en laat geen commentaar onbeantwoord. Blijf beleefd, zelfs als je het niet eens bent met de mening van een reviewer.

Opnieuw indienen

Na het opnieuw indienen van het gereviseerde manuscript en het antwoord zal de redacteur meestal de oorspronkelijke reviewers vragen om de door jou aangebrachte wijzigingen en de antwoorden die je hebt gegeven te beoordelen. Wanneer slechts kleine wijzigingen werden gesuggereerd, zal de redacteur de revisie soms zelf beoordelen. Als je alle of de meeste punten hebt behandeld, is het onwaarschijnlijk dat je manuscript in dit stadium wordt afgewezen. Soms wordt wel om een ​​aanvullende revisieronde gevraagd, vooral wanneer in eerste instantie om een uitgebreide herziening werd gevraagd.

Succes!

revisie manuscript: geprinte tekst `met rode pen en notities
revisie manuscript (Foto gemaakt door Quinn Kampschroer via Pixabay)