Heb je een strategie wanneer je begint met het schrijven van een artikel? Schrijf je de onderdelen in een bepaalde volgorde? Veel wetenschappers gebruiken een vaste volgorde die het schrijfproces vergemakkelijkt, en die helpt een logisch en consistent artikel te schrijven.

Hier is de volgorde die veel auteurs gebruiken, en ik leg eronder uit waarom deze volgorde goed werkt.

1. Tabellen & Figuren

2. Resultaten & Beschrijving van de Figuren

3. Materialen & Methoden

4. Introductie

5. Discussie & Conclusies

6. Samenvatting & Titel

bij het poolbiljartspel 9-ball moet je de ballen in de juiste volgorde potten
bij het poolbiljartspel 9-ball moet je de ballen potten in de juiste volgorde (foto: Shutterstock)

Volgorde bij het schrijven van een artikel

Tabellen en Figuren

Begin bij voorkeur met het maken van de tabellen en figuren omdat bij de voorbereiding hiervan snel duidelijk zal worden of aanvullende experimenten nodig zijn. Het vergemakkelijkt ook de discussie met co-auteurs of andere geïnteresseerden. Ik print zelf altijd elke figuur en tabel uit en steek ze in doorzichtige hoesjes, waarbij ik oude versies eronder bewaar zodat ik later terug kan kijken of een eerdere versie toch niet beter was. Zo heb ik de laatste versies van de figuren en tabellen tijdens het schrijven altijd bij de hand. Bewaar alle oude versies ook op je computer.

Resultaten en Legends

Beschrijf vervolgens in de Resultaten sectie zorgvuldig de gegevens die in de tabellen en figuren worden weergegeven. Gebruik één subsectie van een of meer paragrafen per figuur of tabel. Begin elke subsectie met een of twee zinnen die de lezer eraan herinneren waarom een ​​bepaald experiment werd uitgevoerd en wat het experiment inhield. Geef elke subsectie een relevant `kopje` die in één regel het belangrijkste resultaat van die subsectie samenvat. Vervolgens schrijf je de Legends (omschrijvingen van de figuren die uiteindelijk onder de figuren komen te staan): elke legend moet het uitgevoerde experiment kort uitleggen, en aangeven welke voorbeelden zijn opgenomen, enz. Geef elke legend een korte titel die de belangrijkste conclusie van de figuur weergeeft.

Probeer ervoor te zorgen dat de lezer het onderzoek kan begrijpen door alleen naar de figuren en legends te kijken. En, omgekeerd, probeer ervoor te zorgen dat de lezer de uitkomst van de experimenten in de Resultaten sectie kan begrijpen zonder de figuren op te hoeven zoeken. Beschrijf dus goed wat je ziet in elke figuur. Tabellen hebben een titel nodig die boven de tabel komt te staan en schrijf onder elke tabel alle afkortingen uit die in de tabel gebruikt worden. Soms is het ook nodig aan te geven hoe de gegevens in de tabel tot stand zijn gekomen.

Materialen en Methoden

Na het maken van de figuren en tabellen en het schrijven van de resultaten weet je welke experimenten in het manuscript zullen worden opgenomen, zodat je nu de Materialen en Methoden sectie kunt schrijven. Het heeft niet zoveel zin om deze sectie eerder te schrijven, aangezien veel experimenten die zijn uitgevoerd niet in het manuscript worden opgenomen, of omdat de condities per experiment verschilden. Begin de beschrijving van elk experiment door in één zin de reden voor het uitvoeren van dat experiment uit te leggen.

Introductie

Nu duidelijk is waar de resultaten naartoe gaan, kan je de Introductie sectie schrijven. Beschrijf eerst het bredere probleem (minimaal 1 paragraaf) en zoom geleidelijk in op het specifieke aspect van het probleem waaraan je hebt gewerkt (minimaal 1 paragraaf) en wat je onderzoeksvraag was. Beschrijf vervolgens in een paar zinnen welke benadering je gebruikte om de vraag te beantwoorden (maximaal 1 paragraaf). Als je een strak onderzoeksplan had en je daar ook aan hebt gehouden zou je de introductie overigens ook als eerste kunnen schrijven.

Discussie en Conclusies

Begin de discussie met een korte paragraaf waarin je je belangrijkste bevinding(en) belicht. Bespreek vervolgens in de paragrafen daarna de conclusies van alle experimenten en hoe deze aansluiten bij de bestaande literatuur, en hoe de bestaande literatuur de conclusies wijzigt, bevestigt, uitbreidt, of tegenspreekt. Bespreek ook de valkuilen en sterke punten van je onderzoek (strengths and limitations), in een of meer aparte paragrafen.

Kom aan het einde van de discussie terug op het bredere beeld dat je in de inleiding hebt geschetst om de lezer uit te leggen hoe de resultaten helpen bij het oplossen van dit probleem. Sommige tijdschriften willen dat je aan het einde ook een paragraaf met Conclusies toevoegt onder een apart `kopje`. Ook als ze dat niet vragen, kan je deze toch toevoegen, alleen zonder het kopje. Gebruik dan een zin die aangeeft dat je bij de conclusies bent (In conclusion, …).

Samenvatting en Titel

Nu de hoofdtekst van het manuscript compleet is, schrijf je de samenvatting. En, last but not least, denk aan een goede titel die de belangrijkste conclusie weergeeft. De samenvatting en titel zijn gebaseerd op alle andere secties, dus het is het beste om deze als laatste te schrijven. Denk goed na over de Samenvatting en de Titel, dit zijn de teksten waar een lezer op baseert om een artikel wel of niet te downloaden en te lezen.

Algemene tips voor het schrijven

Voeg vanaf het begin een werktitel toe aan het manuscript, maar zorg ervoor dat deze wordt voorafgegaan door ´Werktitel: ´ zodat je niet vergeet om deze aan het einde te herschrijven.

Bewaar elke versie van het manuscript, bijvoorbeeld door de datum in de naam van het document toe te voegen: Mogelijk moet je teruggaan naar een eerdere versie om tekst op te halen die je eerder hebt weggegooid, of om eerdere commentaren in de kantlijn te herlezen.

Voeg tijdens het schrijven automatisch de Referenties toe met behulp van een referentie programma, dit voorkomt dat je uiteindelijk tijd verspilt omdat je niet meer weet waar je bepaalde informatie had gelezen en je veel artikelen moet herlezen om het weer terug te vinden.

Houd vanaf het begin van het schrijfproces de volgorde van de secties in je document als volgt aan: titelpagina, samenvatting, inleiding, materialen en methoden, resultaten, discussie, referenties, tabellen (elk op een aparte pagina), legends van de figuren (ja, op een pagina apart van de figuren), en figuren (elk op een aparte pagina). Dit is de volgorde waarin de meeste tijdschriften willen dat je ze indient. Ik heb veel artikelen gezien waarin de auteur de figuren en tabellen tijdens het schrijven in de resultaten sectie plaatste. Dit resulteerde vaak in een resultaten sectie die de gegevens in de figuren en tabellen niet goed beschreef (omdat de auteur de gegevens de hele tijd kon zien, waardoor de noodzaak van een goede beschrijving ontbrak).

Er zijn natuurlijk ook auteurs (hier en hier) die een iets andere schrijfvolgorde aanhouden, maar niemand schrijft de secties in de volgorde waarin ze worden gepubliceerd.