Wanneer je een manuscript af hebt, moet je een abstract schrijven dat potentiële lezers informeert waar het artikel over gaat voordat ze (betalen voor) het downloaden. Ook als je je werk op een congres wilt presenteren, heb je een abstract nodig om te laten zien waar je onderzoek over gaat. Aan de hand van je abstract kan de selectiecommissie je indelen bij de juiste sessie, en de deelnemers aan de conferentie kunnen beslissen of ze naar je presentatie komen luisteren of je poster bekijken. Houd er rekening mee dat de beslissing om je artikel te lezen, of je een slot als spreker toe te wijzen, afhangt van de informatie die beschikbaar is in je abstract. Je abstract moet dus een op zichzelf staande tekst zijn die je onderzoek goed weergeeft.

 

De vereisten

Zoek eerst op wat de eisen van het tijdschrift of congres zijn voor het abstract. Het abstract kan zowel ongestructureerd als gestructureerd zijn. In het laatste geval zijn de vereiste secties meestal: Inleiding (of achtergrond), methoden, resultaten en discussie (of conclusie). Het aantal woorden is meestal beperkt, vaak tot minder dan 300. Bij sommige conferenties kan je een tabel of figuur aan het abstract toevoegen; dit kost je meestal ‘woorden’, dus denk hier goed over na. Meestal voegt een tabel of figuur niets toe.

Denk ook aan het publiek, als je bijvoorbeeld naar een conferentie gaat die over een (iets) ander vakgebied gaat, moet je in de inleiding van je abstract duidelijk maken hoe jouw werk relevant is voor dat vakgebied. Zorg er dus voor dat je abstract het beoogde publiek aanspreekt. Controleer ten slotte de regels over stijl, zoals of afkortingen zijn toegestaan.

abstract schrijven
Abstract schrijven (Illustratie door Mediamodifier via Pixabay)

 

Het abstract schrijven

Gebruik geen copy-paste uit de tekst van je manuscript, maar probeer juist een uniek abstract te schrijven. Verwerk (indien relevant) de trefwoorden die je voor je manuscript hebt gekozen ook in je abstract. Hieronder vind je een overzicht dat je kan gebruiken om het abstract te schrijven. Begin ook voor een ongestructureerd abstract met de onderstaande kopjes (introductie, etc) om het schrijven te structureren.

Introductie

  • Begin met een of twee zinnen met wat achtergrondinformatie over het veld die elke wetenschapper kan begrijpen.
  • Vervolgens een of twee zinnen met een meer gedetailleerde achtergrond, die kunnen worden begrepen door wetenschappers in een gerelateerd veld.
  • Vergeet niet het specifieke probleem te vermelden waar je aan werkt, en het primaire doel van dit onderzoek.

Methoden

  • Een of twee zinnen over de gebruikte methoden, inclusief het aantal gebruikte proefpersonen of dieren (als alternatief kunnen deze cijfers in de resultaten worden opgenomen), de locatie van het onderzoek, en de periode waarin het is uitgevoerd (indien dat relevant is)

Resultaten

  • Voor een ongestructureerd abstract kun je dit deel beginnen met: ‘Hier laten we zien …’ of ‘De belangrijkste resultaten zijn …’ of iets dergelijks.
  • Een tot drie zinnen die de belangrijkste resultaten aangeven. Vermeld percentages en p-waarden om de resultaten specifiek te maken. Prop niet al je resultaten in je abstract, toon vooral de resultaten die aansluiten bij het primaire doel van je onderzoek.

Discussie (of conclusie)

  • Twee of drie zinnen over hoe de resultaten aansluiten bij, in tegenspraak zijn met, of bijdragen aan de bestaande literatuur.
  • Een of twee zinnen om de resultaten in een algemene context te plaatsen.
  • Misschien twee of drie zinnen om het bredere perspectief aan te geven dat elke wetenschapper kan begrijpen.

Voor ongestructureerde abstracts laat je gewoon de woorden weg die in italics geschreven zijn.

 

De titel

Voor een abstract voor een congres kan je het beste een titel schrijven die zowel het onderwerp als het belangrijkste resultaat of de conclusie onthult. De titel moet op zichzelf aantrekkelijk zijn, aangezien veel (digitale) programmaboekjes naast de samenvattingen ook titellijsten hebben, zodat bezoekers de onderwerpen snel kunnen scannen.

Bekijk enkele abstracts van artikelen in je vakgebied of het tijdschrift waar je je artikel wilt publiceren, of bekijk abstracts van eerdere conferenties om te zien of je de bovenstaande zinnen kunt herkennen. Probeer niet al je gegevens in de abstract te proppen; je hoeft de lezer alleen maar nieuwsgierig te maken, zij zullen je manuscript vervolgens downloaden of naar je presentatie of poster komen om de complete data te zien.

Let op: als je abstract voor een congres binnen enkele uren of dagen na indiening wordt geaccepteerd voor een presentatie, moet je misschien controleren of je niet te maken hebt met een nep congres.